Opći uvjeti poslovanja

Informacije o uvjetima

Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) propisuju uvjete korištenja internetskih stranica trgovačkog društva House of Kiwi d.o.o. sa sjedištem u Zagreb, Medovićeva 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 081101583, OIB: 18255574551 (dalje u tekstu: House of Kiwi d.o.o.) te propisuju uvjete kupovine proizvoda i usluga na daljinu putem internetske trgovine istog trgovačkog društva.

Na Opće uvjete primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske. Prihvaćanjem Uvjeta i odredbi prihvaća se House of Kiwi d.o.o. način povrata proizvoda.

House of Kiwi d.o.o. zadržava pravo izmjene odredbi Općih uvjeta u bilo kojem trenutku.

Sve izmjene odredbi Općih uvjeta biti će objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Kupnjom House of Kiwi proizvoda Kupci izjavljuju da su pročitali i razumjeli Opće uvjete, da su s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima.

Definicije

Korisnik – Posjetitelj internetske stranice koji ne naručuje proizvode.

Kupac – Kupac proizvoda je posjetitelj internetske trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac narudžbe i pošalje ga društvu House of Kiwi d.o.o.

Prodavatelj – trgovačko društvo House of Kiwi d.o.o. sa sjedištem u Zagreb, Medovićeva 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 081101583, OIB: 18255574551.

Narudžba – obrazac društva House of Kiwi d.o.o. koji popunjava Kupac, slijedeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internetskoj trgovini, kao što je navedeno u Općim uvjetima.

Ugovor – ugovor na daljinu, odnosno ugovor sklopljen između Prodavatelja i Kupca u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Kupca na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (kao što su katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem, Internet, elektronička pošta i sl.) , u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koje Kupac izričito prihvaća. Odredbe ovih Općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom Ugovora.

Pravo intelektualnog vlasništva

Sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama www.houseofkiwi.com u potpunosti je i isključivo vlasništvo Prodavatelja, odnosno društva House of Kiwi d.o.o. Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene bez izričitog pristanka društva House of Kiwi d.o.o. nije u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu intelektualnog vlasništva. Ime „House of Kiwi“ i odgovarajući grafički prikaz također su registrirani žigovi društva House of Kiwi d.o.o. i podliježu odredbama propisa koji štite intelektualno vlasništvo.

Korištenje internetske stranice

Kupac i/ili Korisnik izričito se slaže da će ove internetske stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Društvo House of Kiwi d.o.o., kao niti jedan od njezinih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki, ne jamči da korištenje ovih internetskih stranica neće biti prekinuto ili da neće biti pogrešaka; niti jamči za (i) posljedice koje mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve izravne ili neizravne štete, moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, pogreškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa na računalnoj opremi odnosno imovini Kupca/Korisnik, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom društva House of Kiwi d.o.o. odnosno njezinih zaposlenika, agenata i/ili trećih pružatelja usluga. Kupac/Korisnik, izričito potvrđuje da društvo House of Kiwi d.o.o. nije odgovorno za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti snosi Kupac/ Korisnik.

Niti u kojem slučaju društvo House of Kiwi d.o.o., ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Kupac/korisnik, izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Kupac/Korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na cjelokupni softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica House of Kiwi d.o.o. internetske trgovine te sve s tim povezane troškove. Društvo House of Kiwi d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

Obrada osobnih podataka

Registracijom na www.houseofkiwi.com, odnosno odabirom proizvoda i popunjavanjem elektronskog obrasca dajem suglasnost da društvo House of Kiwi d.o.o. kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i njezini poslovni partneri, odnosno podizvođači, kao izvršitelji obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke: moje osobne podatke navedene u registracijskom obrascu te podatke o mojim narudžbama.

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Uvjete o zaštiti osobnih podataka moguće je pročitati na ovoj poveznici.

Internetska trgovina društva House of Kiwi d.o.o. koristi „kolačiće“ tijekom postupka kupovine kako bi internetska trgovina mogla prepoznati i pamtiti Korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupnje.

Sigurnost i zaštita podataka

Društvo House of Kiwi d.o.o. osigurat će Korisniku i Kupcu privatnost i zaštitu osobnih podataka, zaporki i svih ostalih detalja na svojoj internetskoj stranici www.houseofkiwi.com u skladu s uvjetima o zaštiti osobnih podataka koje je moguće pročitati na ovoj poveznici.

Kupac/Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim imenom. Veza između stranice i korisnikova internetskog preglednika osigurana je SSL certifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava platna ustanova u skladu sa svojim protokolima i certifikatima.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama, Kupac/Korisnik daje društvu House of Kiwi d.o.o. pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu. Više informacija u Izjavi o povjerljivosti podataka društva House of Kiwi d.o.o. pročitaj na ovoj poveznici.

Dostupnost proizvoda i usluge prodaje na daljinu

Društvo House of Kiwi d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, društvo House of Kiwi d.o.o. Kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, neovisno o razlogu povlačenja proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge. Također, društvo House of Kiwi d.o.o. zadržava pravo promijeniti, pravovremeno obustaviti ili prekinuti pružanje usluge prodaje na daljinu.

Kupac/Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Narudžba

Proizvodi se naručuju elektronskim putem. Pritiskom tipke „Dodaj“, odabrani se proizvod dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac prođe cijeli proces naplate. Tada će Kupac primiti potvrdu o narudžbi putem e-pošte o tome da je narudžba uredno zaprimljena.

Društvo House of Kiwi d.o.o. nastojat će dostaviti sve proizvode koje je Kupac naručio, ali zadržava pravo odbiti nalog u slučajevima više sile ili u slučajevima kada je izvršenje ugovorne obveze znatno otežano. Ako društvo House of Kiwi d.o.o. odbije nalog, Kupac će o tome biti obaviješten u roku od 4 radna dana nakon potvrde zaprimanja narudžbe.

Plaćanje

Plaćanje se vrši isključivo putem interneta, i to isključivo putem usluge ”Paypal”. ”Paypal” kao pružatelj usluge naplate kreditnim karticama omogućava plaćanje putem sljedećih kreditnih kartica: Visa, Mastercard, American Express te Discover, odnosno Diners Club International.

Podaci o uvjetima korištenja usluge ”PayPal” moguće je naći na adresi https://www.paypal.com.

Društvo House of Kiwi d.o.o. ne jamči da će usluga ”Paypal” prihvatiti svaku od gore navedenih kreditnih kartica, odnosno da neće promijeniti način plaćanja.

Cijena

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK) uz prikazanu približnu protuvrijednost u eurima (EUR) i uključuju PDV. Protuvrijednost u eurima (EUR) obračunata je prema važećem središnjem tečaju HRVATSKE NARODNE BANKE i isključivo je informativne prirode, a točan iznos cijene u eurima (EUR) ovisi o važećem tečaju banke krajnjeg korisnika u trenutku plaćanja, kao i o konverziji sukladno sljedećem odlomku ”Izjava o konverziji”. Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja i objavljenim na internetskim stranicama. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

U slučaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ili cijena na internetskim stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda ili usluge, društvo House of Kiwi d.o.o. omogućit će Kupcu odustajanje od kupovine odnosno potvrdu nove, promijenjene cijene.

Troškovi dostave bit će naznačeni zasebno i dodani na ukupnu cijenu naručenih proizvoda. Troškovi dostave bit će izračunati na temelju težine naručenih proizvoda, volumena pošiljke i dostavne adrese.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja bit će izvršena u kunama.

Iznos za koji će biti terećena kreditna kartica Kupca, a koja je vezana na ”Paypal”, dobiva se putem konverzije cijene u eurima ili dolarima u hrvatske kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke.

Kod terećenja kreditne kartice Kupca, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na web stranicama društva House of Kiwi d.o.o

Pravo na jednostrani raskid ugovora

U skladu sa Zakonom o zašiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/2014, 110/2015), Kupac koji je svoju kupovinu ostvario na daljinu, odnosno putem interneta ili telefona, ima zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti društvo House of Kiwi d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom kojom izražava svoju volju da raskine ugovor poslanu poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte ili putem obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, društvo House of Kiwi d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat novca Kupcu, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka povrata stvari, osim u slučaju kada Kupac odabere drugu vrstu isporuke koja nije najjeftinija standardna isporuka koju nudi društvo House of Kiwi d.o.o. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

Kupac mora vratiti društvu House of Kiwi d.o.o. neželjene proizvode bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je upućena odluka o jednostranom raskidu ugovora.

Ukoliko kupac robu želi vratiti, izravne troškove povrata robe snosi sam. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda kojeg želi vratiti, uključujući eventualno nošenje ili pranje odjevnih predmeta, odnosno proizvoda.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac je suglasan vratiti nekorištene proizvode u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži.

Društvo House of Kiwi d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda, u skladu sa zakonom. Društvo House of Kiwi d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Društvo House of Kiwi d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako društvo House of Kiwi d.o.o. ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Utvrdi li društvo House of Kiwi d.o.o. postojanje materijalnog nedostatka, Kupac ostvaruje pravo da zahtijeva od društva House of Kiwi d.o.o. uklanjanje nedostatka, zamjenu s novom stvari bez nedostatka, sniženje cijene ili raskid ugovora, sve u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

Pravila isporuke i prikupljanja proizvoda

Isporuka i prikupljanje proizvoda vrši se po narudžbenici te će roba biti dostavljena na dostavnu adresu kupca koja je navedena prilikom kreiranja narudžbe. Kupac se slaže sa sljedećim napomenama:

Kupac prihvaća odgovornost za točnost kontaktnih podataka i dostavne adrese;

Kupac prihvaća predati dostavnoj službi sve proizvode za koje želi ostvariti povrat sredstava i koje sam naveo/la kao pogrešne.

Kupac će proizvode nastojati vratiti u originalnom pakiranju, neotvorene i nekorištene. U slučaju da je originalno pakiranje uklonjeno tako da se ne može vratiti u prvotno stanje, isključivo radi provjere funkcionalnosti i karakteristika proizvoda, društvo House of Kiwi d.o.o. će to uzeti u obzir prilikom povrata na način da se uklanjanje originalnog pakiranja u navedene svrhe neće smatrati umanjenjem vrijednosti robe za koju Kupac odgovara. Međutim, Kupac odgovara za svako drugo umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, što uključuje i pranje robe, osim spomenutog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupovinu

Uredbom 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj je moguće pristupiti ovdje.(link na ODR platformu)

Društvo House of Kiwi d.o.o. poziva kupce da se prvo uvijek obrate nama kako bismo mogli pomoći pri rješavanju nastalih poteškoća u što kraćem roku.

Ovi Uvjeti poslovanja društva House of Kiwi d.o.o. prilikom sklapanja Ugovora na daljinu važeći su od datuma objave na web stranicama od 21.3. 2020.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka. Hvala što koristite CorvusPay!